Fijnstof reductie
door Ionisatie

Neem contact op

Fijnstof reduceren? DUSTion!

Serutech Agri levert dè betaalbare oplossing tegen fijnstof; ons DUSTion systeem. DUSTion valt onder de subsidieregeling van de overheid. Met het installeren ervan voldoet u in een keer aan de gevraagde 45% minder fijnstofuitstoot.

Er is steeds meer aandacht voor de gevolgen van fijnstof op de gezondheid. De overheid komt met steeds strengere regelgeving om de uitstoot van fijnstof in de buitenlucht te reduceren. Een grote impact op de agrarische industrie en voornamelijk op de pluimvee industrie. Doel van Serutech en Optiklep was om een betaalbare en een hele effectieve oplossing voor fijnstofreductie op de markt te brengen. Een systeem dat gemakkelijk te installeren is stallen van alle afmetingen. Bestaand en nieuw. Het resultaat is DUSTion.

DUSTion werkt op basis van ionisatie; het statische opladen van fijnstofdeeltjes die vervolgens neerslaan in de stal. En dus niet meer uitgestoten worden in de buitenlucht. Niet alleen de uitstoot wordt gereduceerd, maar ook het binnenklimaat in de stal wordt duidelijk verbeterd. DUSTion zorgt voor een heldere stal. Beter voor het klimaat, mens en dier.

De voordelen:

  • Uiterst effectief systeem met 52% fijnstofreductie, ongeacht de grootte van de stal
  • Zeer onderhoudsvriendelijk
  • Op maat in te richten
  • Geen onderhoudskosten en een laag energieverbruik
  • DUSTion heeft een BWL nummer; BWL 2020.04

Bovendien werken we niet met dure onderhoudscontracten en zijn er meerdere mogelijkheden voor het installeren. Wij bieden een installatie service, maar het is ook mogelijk de installatie zelf te doen.

De werking

De werking van DUSTion is eenvoudig en doeltreffend. Voor een goede ionisatie zijn scherpe puntjes nodig waarop een hoogspanning gezet wordt, dit is de zogenaamde coronadraad. Als coronadraad is gekozen voor het gebruik van prikkeldraad, simpel en heel doeltreffend! Dit prikkeldraad installeren we in de stal en sluiten we aan op een regelbare hoogspanningsgenerator met een hoog  uitgangsvermogen. Door de ionisatie worden de stofdeeltjes statisch opgeladen en slaan daardoor neer in de stal. Met name het fijnstof PM10 wordt (vanwege de kleine diameter van een stofdeeltje)  zeer effectief “afgevangen”. Het resultaat is een heldere stal met een hoog percentage fijnstof reductie.

De reductie die ons ionisatie systeem realiseert is getest als een pilot in de Regio Foodvalley; gecoördineerd door het Praktijkcentrum Emissiereductie in de veehouderij (PEV).  De metingen worden uitgevoerd door de universiteit Wageningen. Lees hier meer over deze pilot.

Na beoordeling door het ministerie van I&W komt het systeem op de “Lijst emissiefactoren fijnstof voor veehouderij”, en worden daarna de definitieve fijnstofreductie niveau’s gepubliceerd.

Het project en de testen zijn inmiddels afgerond; en de resultaten zijn gepubliceerd.
DUSTion is met een reductie van 62% het best presterende ionisatie systeem. Door een aanpassing vanwege de meetnauwkeurigheid is de definitieve reductie vastgesteld op 52%

Het meetrapport van DUSTion is te downloaden op de volgende link Meetrapport DUSTion
(“download full text” op de WUR website)

Serutech Agri

Serutech Agri levert oplossingen voor fijnstof problemen in de agrarische industrie. Het doel van Serutech Agri is om samen met kennispartners oplossingen te zoeken die eenvoudig, effectief, en gemakkelijk toepasbaar zijn, in bestaande en nieuwe situaties. Het op een slimme en innovatieve manier gebruik maken van bestaande technieken reduceert de ontwikkelkosten, en verhoogt de snelheid van implementeren. Hiermee willen we bijdragen aan een forse vermindering van de uitstoot van fijnstof en verbetering van de luchtkwaliteit.

Serutech Agri is een onderdeel van Serutech Industrial Services met meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van ionisatie oplossingen.

Wilt u meer weten

over de oplossingen

van Serutech Agri?

Neem contact op

Wij werken graag samen met

Optiklep